Genus - en kamp mot sig själv?

Jag läste för ett tag sen en bok i arbetsrätt. Där stod det klart och tydligt att det ska inte ske någon som helst diskriminering på grund av kön, enligt svensk lag. Att en kvinna ska ha lika hög lön som en man för lika arbete. I dagsläget ligger kvinnor samt kvinnoyrken sämre till lönemässigt jämfört med män och mansdominerande yrken. Hur kommer detta sig då jämställdheten faktiskt finns inskriven i lagen? Hur kommer det sig att det ändå finns löneskillnader män och kvinnor emellan? Det är för mig oförståeligt. Hur kan det vara riktigt att arbetsgivare bryter mot lagen? Varför åtalas inte aktuella organisationer och företag?

Givetvis går detta att se ur ytterligare en synvinkel då kvinnan ofta (inte alltid) är den som sköter mestadelen av de obetalda hussysslorna i hemmet. Detta arbete får inte kvinnan betalt för, vilket inte mannen heller skulle få. Om vi då ser till mängden arbete en kvinna utför under en dag och vi räknar in de timmar hon lägger på de obetalda hushållssysslorna hamnar hon givetvis på en lägre nivå lönemässigt jämfört med mannen. Vad sägs om att mannen betalar kvinnan sitt "extra" för de hushållssysslor hon utför? Eller blir det som att mannen anställer sin fru som städerska/kock/tvättare (alltiallo) då? Det är ju trots allt det hon ändå är i dagsläget, fast en oavlönad sådan.

Det är viktigt att ha ett öga på jämställdhetsfrågan. Oerhört viktigt! Se hur kvinnan och mannen framställs i media, filmer och böcker. Lika lön för lika arbete, hur svårt kan det vara?

| | Kommentera |
Upp